Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Remote Play with PlayStation 3 lên phiên bản 1.1.0.12240 và sẽ khắc phục các sự cố sau. Các tính năng mới dưới đây cũng được cung cấp.

Sự cố:

- AV Sync không phù hợp trong  30 giây sau khi khởi chạy.

Các tính năng mới:
- Cải thiện khả năng sử dụng CPU
- Cải thiện tốc độ đáp ứng khi phát đĩa
- Chức năng thiết lập cho việc chuyển chế độ giải mã khi phát đĩa

Tải về:
Remote Play with PlayStation 3 Update version 1.1.0.12240
Tên tập tin: EP0000242243.exe
Kích thước: 36.8 MB (38,662,144 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Remote Play with PlayStation 3 phiên bản 1.1.0.12240

Phiên bản

  • 1.1.0.12240

Kích thước

  • 36.0MB

Ngày phát hành

  • 2011-03-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000242243.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem quá trình cập nhật có thành công không:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Remote Play with PlayStation 3\
2. Version.txt là 1.1.0.12240