Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCYA16FW
 • VPCYA15FG
 • VPCYA17GW
 • VPCYA17GH
 • VPCYA17GG
 • VPCYA15FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 8.15.10.2226 và sẽ khắc phục sự cố sau:

- Windows Live Mail và Media Gallery không thể hoạt động đúng sau khi cài đặt Windows 7 Service Pack 1.

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 8.15.10.2226
Tên tập tin: EP0000600251.exe
Kích thước: 27.9 MB (29,274,112 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 8.15.10.2226

Phiên bản

 • 8.15.10.2226

Kích thước

 • 28.0MB

Ngày phát hành

 • 2011-03-01

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600251.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem việc cập nhật có thành công không:

Với Graphics Driver:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. Version là 8.15.10.2226

Với HDMI Audio: 
1. Vào C:\Windows\system32\drivers\IntcDAud.sys
2. Version là 6.14.00.3072

Với Turbo Boost:
1. Vào C:\Windows\System32\DRIVERS\Impcd.sys
2. Version là 1.2.0.1002