Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCYB15AG
  • VPCYB16KG
  • VPCYB15AH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Chipset Driver (AMD) lên phiên bản 1.0.18.119 và sẽ khắc phục các sự cố sau:

- Nếu một thiết bị Universal Flash Drive (UFD) được cắm vào và tháo ra liên tục, màn hình xanh (Blue Screen Of Death (BSOD)) xuất hiện.

Tải về:
Chipset Driver (AMD) Update version 1.0.18.119
Tên tập tin: EP0000600244.exe
Kích thước: 19.98 MB (20946560 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Chipset Driver (AMD) phiên bản 1.0.18.119

Phiên bản

  • 1.0.18.119

Kích thước

  • 19.98 MB

Ngày phát hành

  • 2011-01-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600244.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra việc cài đặt xem có thành công hay không:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\
2. Usbfilter.sys nên hiển thị 1.0.18.119