Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCP115KG
  • VPCP115KW
  • VPCP116KG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Sensor Driver (Trình điều khiển cảm biến VAIO) lên phiên bản 1.1.0.11180 và bao gồm các tính năng mới sau:
- Những tính năng cảm biến và các sự kiện cảm biến liên quan trên nền cảm biến của Windows 7.

Tải về sẵn có:
VAIO Sensor Driver Update version 1.1.0.11180
Tên tập tin: EP0000600229.exe
Kích thước tập tin: 5.28 MB (5531000 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Sensor Driver (Trình điều khiển cảm biến VAIO) phiên bản 1.1.0.11180

Kích thước

  • 5.28 MB

Ngày phát hành

  • 2011-01-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600229.exe để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Kiểm tra việc cài đặt thành công:

1. Vào Registry Editor
2. Kiểm tra phiên bản là 1.1.0.11180 trong HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Sensor Driver\PatchList\EP0000600229\version