Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCEE25FG
  • VPCEE26FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SATA Driver (AMD)  lên phiên bản 1.2.1.210  và giải quyết các triệu chứng sau::

- Lỗi khởi động Windows (Màn hình xanh và thông báo "Operating System Not Found")

Tải về:
SATA Driver (AMD) Update version 1.2.1.210
Tên tập tin: EP0000600230.exe
Kích thước: 752 KB (770,048 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật SATA Driver (AMD) phiên bản 1.2.1.210

Phiên bản

  • 1.2.1.210

Kích thước

  • 2.63 MB

Ngày phát hành

  • 2010-12-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)

2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000600230.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Mở Device Manager > vào IDE ATA/ATAPI controllers > nhấp phải AMD SATA Controller > Properties
2. Version nên hiển thị 1.2.1.210