Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCF127HG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R1120Y6 và sẽ có các tính năng sau:

- Thêm tuỳ chọn mở/ tắt CPU C3/C6 trong BIOS Setup Advanced Menu

Tải về sẵn có:
BIOS Update version R1120Y6
Tên tập tin: EP0000600228.exe
Kích thước tập tin: 4.15 MB (4350688 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Bản cập nhật BIOS phiên bản R1120Y6

Kích thước

  • 4.15 MB

Ngày phát hành

  • 2010-11-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600228.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra việc cài đặt thành công: 
1. Vào VAIO Control Center -> System Information
2. Kiểm tra phiên bản BIOS là R1120Y6