Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (ATI)  lên phiên bản 8.723.8.2  và giải quyết các triệu chứng sau:

- Graphic Noise (nhiễu ảnh) hiển thị khi đang phát vài định dạng tập tin video.

Tải về:
Graphics Driver (ATI) Update version 8.723.8.2
Tên tập tin: EP0000600217.exe
Kích thước: 231.02 MB (242236560 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Graphics Driver (ATI) phiên bản 8.723.8.2

Phiên bản

  • 8.723.8.2

Kích thước

  • 231.02 MB

Ngày phát hành

  • 2010-11-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)

2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000600217.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Mở Device Manager
2. Vào Display Adapter > nhấp phải ATI > nhấp Properties
3. Version nên hiển thị 8.723.8.2