Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCYA16FW
 • VPCYA15FG
 • VPCYA17GW
 • VPCYA17GH
 • VPCYA17GG
 • VPCYA15FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO User Guide lên phiên bản 1.00.103.27

Available Downloads:
VAIO User Guide Update version 1.00.103.27
File name: EP0000600223.exe
File size: 10.8 MB (11324304 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Bản cập nhật VAIO User Guide phiên bản 1.00.103.27

Phiên bản

 • 1.00.103.27

Kích thước

 • 10.8 MB

Ngày phát hành

 • 2010-11-19

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600223.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra việc cài đặt thành công: 
1. Vào C:\Documentation\VAIO User Guide\
2. Kiểm tra tập tin Version.txt thể hiện 1.00.103.27AP10220