Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCP115KG
  • VPCP115KW
  • VPCP116KG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Quick Web Access lên phiên bản 1.3.4.3 và sẽ khắc phục sự cố sau:

- Lỗi thể hiện trạng thái Pin

Tải về sẵn có:
Quick Web Access Update version 1.3.4.3
Tên tập tin: EP0000600221.exe
Kích thước tập tin: 249.33 MB (261438056 bytes)


 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Bản cập nhật Quick Web Access phiên bản 1.3.4.3

Phiên bản

  • 1.3.4.3

Kích thước

  • 249.33 MB

Ngày phát hành

  • 2010-11-11

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600221.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra việc cài đặt thành công: 
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DeviceVM\ProductInfo\ProductVersion
3. Phiên bản thể hiện là 1.3.4.3