Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCS125FA
 • VPCS125FH
 • VPCS125FG
 • VPCS125FW
 • VPCS123FG
 • VPCS127GF

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R1160Q3 và giải quyết các hiện tượng sau:

- Thay đổi các thiết lập điều khiển quạt.
- Sữa chữa hiện tượng Event Viewer sẽ hiển thị lỗi sự kiện ID 12 sau khi hệ thống trở lại từ chế độ ngủ (Sleep mode).

Tải về:
Cập  nhật BIOS phiên bản R1160Q3
Tên tập tin: EP0000600220.exe
Kích thước: 4.48 MB (4691696 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • To install BIOS Update version R1160Q3

Phiên bản

 • R1160Q3

Kích thước

 • 4.48 MB

Ngày phát hành

 • 2010-10-26

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600220.exe. để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận BIOS phiên bản là  R1160Q3