Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCS136FK
 • VPCS136FG
 • VPCS135FG
 • VPCS135FW
 • VPCS135FH
 • VPCS135FK
 • VPCS137GW
 • VPCS137GF
 • VPCS136FW
 • VPCS137GG
 • VPCS133GN
 • VPCS136FA
 • VPCS137GK
 • VPCS137GH
 • VPCS137GA
 • VPCS135FA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R2100Q3 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Thiết lập điều khiển quạt bị thay đổi.
- Sửa lỗi mà công cụ CompSec sẽ làm cho hệ thống bị treo tại logo VAIO.
- Sửa lỗi mà Event Viewer sẽ hiển thị lỗi sự kiện ID 12 sau khi bắt đầu lại (resume) hệ thống từ chế độ Sleep.

Tải về:
BIOS Update version R2100Q3
Tên tập tin: EP0000600214.exe
Kích thước: 4.48 MB (4693064 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt cập nhật BIOS phiên bản R2100Q3

Phiên bản

 • R2100Q3

Kích thước

 • 4.48 MB

Ngày phát hành

 • 2010-10-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit
 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào tập tin EP0000600214.exe

3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình

4.  Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra xem cập nhật có thành công không:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận BIOS Version là R2100Q3