Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCS116FA
 • VPCS116FW
 • VPCS116FH
 • VPCS117GA
 • VPCS115FH
 • VPCS116FG
 • VPCS117GW
 • VPCS115FG
 • VPCS113FG
 • VPCS117GG
 • VPCS117GH
 • VPCS115FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R0301Q3 và sẽ giải quyết được các triệu chứng sau:

- Thay các thiết lập kiểm soát quạt.
- Sửa lỗi WiMax™.
- Sửa lỗi với McAfee® Endpoint Encryption
- Sửa lỗi treo với lỗi mã hoá ổ đĩa cứng

Tải về sẵn có:
BIOS Sustaining Update version R0301Q3
Tên tập tin: EP0000229212.exe
Kích thước tập tin: 2.58 MB (2,715,648 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt BIOS Sustaining Update phiên bản R0301Q3

Phiên bản

 • R1151Q3

Kích thước

 • 2.58MB

Ngày phát hành

 • 2010-10-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit
 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000229212.exe để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Kiểm tra việc cài đặt thành công:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Kiểm tra phiên bản BIOS là R0301Q3