Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCF127HG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Firmware BD-Combo Drive TS-LB23A/SOAHF lên phiên bản SN02 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:

- Lỗi phát lại DVD Playback.

Tải về sẵn có:
BD-Combo Drive TS-LB23A/SOAHF Firmware update version SN02
Tên tập tin: EP0000600188.exe
Kích thước tập tin: 3.64 MB (3812424 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Firmware BD-Combo Drive TS-LB23A/SOAHF phiên bản SN02

Phiên bản

  • SN02

Kích thước

  • 3.64 MB

Ngày phát hành

  • 2010-10-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600188.exe để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Kiểm tra việc cài đặt thành công:
1. Thực hiện lại trình cài đặt. Nếu cập nhật thành công, thông báo sẽ xuất hiện "It is unnecessary to update" (Không cần thiết cập nhật).