Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCP115KG
  • VPCP115KW
  • VPCP116KG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 8.14.10.2030 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Tiếng ồn của card đồ họa xuất hiện khi đang phát tập tin có định dạng WMV High Definition trên Windows Media Player

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 8.14.10.2030
Tên tập tin: EP0000600218.exe
Kích thước: 113.2 MB (118688520 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 8.14.10.2030

Phiên bản

  • 8.14.10.2030

Kích thước

  • 113.2 MB

Ngày phát hành

  • 2010-10-19

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú tập tin này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600218.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cập nhật có thành công không:
1. Vào Device Manager > Display adapters > Nhấp phải vào Intel Graphics Media Accelerator 500 > Properties
2. Version nên hiển thị là 8.14.10.2030