Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật PMB VAIO Edition plug-in (VAIO Image Optimizer) lên phiên bản 1.3.00.07140 và sẽ khắc phục triệu chứng sau:

- Tê liệt Giao diện người dùng

Tải về sẵn có:
PMB VAIO Edition plug-in (VAIO Image Optimizer) Update version 1.3.00.07140
Tên tập tin: EP0000226181.exe
Kích thước tập tin: 51.2 MB (53,714,944 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt PMB VAIO Edition plug-in (VAIO Image Optimizer) Update phiên bản 1.3.00.07140

Phiên bản

  • 1.3.00.07140

Kích thước

  • 51.2MB

Ngày phát hành

  • 2010-10-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000226181.exe. để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.


Kiểm tra việc cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files\Sony\VAIO Creations\VAIO Image Optimizer\
2. Tập tin Version.txt là 1.3.00.07140