Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ129GW
 • VPCZ128GG
 • VPCZ116GW
 • VPCZ126GW
 • VPCZ129GG
 • VPCZ117GG
 • VPCZ126GH
 • VPCZ126GG
 • VPCZ116GG
 • VPCZ117GW
 • VPCZ126GF
 • VPCZ115GW
 • VPCZ115GG
 • VPCZ116GH
 • VPCZ127GG
 • VPCZ126GA
 • VPCZ116GA
 • VPCZ115GA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SATA Registry lên phiên bản 1.0.0.07280


Tải về sẵn có:
SATA Registry Update version 1.0.0.07280
Tên tập tin: EP0000600186.exe
Kích thước tập tin: 4.1 MB (4291808 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt SATA Registry Update phiên bản 1.0.0.07280

Phiên bản

 • 1.0.0.07280

Kích thước

 • 4.1 MB

Ngày phát hành

 • 2010-10-01

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit
 • Windows XP

Tải xuống

Quan trọng:

Đảm bảo bản vá lỗi này được cài đặt sau khi cài đặt bản vá lỗi sau;

SATA Driver (Intel) (RAID) Update version 9.6.0.1014

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600186.exe.. để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Kiểm tra việc cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\SATA Registry Update
3. Version là 1.0.0.07280