Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Intel) lên phiên bản 13.3.0.24 và giải quyết các triệu chứng sau:

- WiFi bị ngắt kết nối.

Tải về:
Wireless LAN Driver (Intel) Update version 13.3.0.24
Tên tập tin: EP0000600212.exe
Kích thước: 41.3 MB (43298448 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Wireless LAN Driver (Intel) Update version 13.3.0.24

Phiên bản

  • 13.3.0.24

Kích thước

  • 41.3 MB

Ngày phát hành

  • 2010-09-30

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600212.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cập nhật có thành công không:
1. Vào Device Manager > Network Adapters
2. Nhấp phải Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN / Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 ABG, nhấp Properties > Drive

Device Name: Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN / Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 ABG
Date(YYYY/MM/DD):(2010/07/14)
Version: 13.3.0.24
Digital Signature: Yes