Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCJ128FG
  • VPCJ118FW
  • VPCJ118FH
  • VPCJ128FH
  • VPCJ118FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 8.15.10.2182 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Thay đổi độ phân giải sau khi hệ thống tiếp tục hoạt động lại có thể gây lỗi màn hình.
- Phát lại phim bị lỗi hoặc xuất hiện màn hình đen khi phát tập tin định dạng MP4 có kích thước 480x270 pixel.

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 8.15.10.2182
Tên tập tin: EP0000229219.exe
Kích thước: 27.8 MB (29,241,344 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Graphics Driver (Intel) Update version 8.15.10.2182

Phiên bản

  • 8.15.10.2182

Kích thước

  • 27.8MB

Ngày phát hành

  • 2010-09-30

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000229219.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cài đặt có thành công không:
1. Vào Device Manager > Display Adapters
2. Nhấp phải vào Intel (R) HD Graphics, nhấp Properties > Driver

Device Name: Intel(R) HD Graphics
Date(yyyy/mm/dd): 2010/07/19
Version: 8.15.10.2182
Digital Signature: Yes