Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCF137HG
 • VPCF135FW
 • VPCF135FG
 • VPCF136FW
 • VPCF136FK
 • VPCF136FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật USB Driver (NEC) lên phiên bản 2.0.4.1 và giải quyết triệu chứng sau:

- Sao chép tập tin đến/ từ ổ cứng USB 3.0 có thể thất bại và gặp thông báo lỗi.

Tải về:
USB 3.0 Driver (NEC) Update version 2.0.4.1
Tên tập tin: EP0000600213.exe
Kích thước: 8.98 MB (9415656 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt USB 3.0 Driver (NEC) Update version 2.0.4.1

Phiên bản

 • 2.0.4.1

Kích thước

 • 8.98 MB

Ngày phát hành

 • 2010-09-29

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600213.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cập nhật có thành công không:
1. Vào C:\Program Files(x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\nusb3ver.dll
2. Version là 2.0.4.1