Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCS116FA
 • VPCS116FW
 • VPCS116FH
 • VPCS117GA
 • VPCS115FH
 • VPCS116FG
 • VPCS117GW
 • VPCS115FG
 • VPCS113FG
 • VPCS117GG
 • VPCS117GH
 • VPCS115FW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) lên phiên bản 8.17.11.9828 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Phần phát lại MPEG bị lỗi trên VAIO Media Plus

Tải về:
Graphics Driver (NVIDIA) Update version 8.17.11.9828
Tên tập tin: EP0000600204.exe
Kích thước: 133.41 MB (139884384 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Graphics Driver (NVIDIA) Update version 8.17.11.9828

Phiên bản

 • 8.17.11.9828

Kích thước

 • 133.41 MB

Ngày phát hành

 • 2010-09-15

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600204.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cập nhật có thành công không:
1. Vào Device Manager > Display adapters
2. Nhấp phải vào NVIDIA GeForce 310M > Properties
3. Version là 8.17.11.9828