Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 8.15.10.2182 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Phần phát lại phim bị lỗi hoặc hiển thị màn hình đen khi phát tập tin định dạng MP ở kích cỡ 4480x270 pixel.

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 8.15.10.2182
Tên tập tin: EP0000229222.exe
Kích thước: 27.8 MB (29,241,344 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Graphics Driver (Intel) Update version 8.15.10.2182

Phiên bản

  • 8.15.10.2182

Kích thước

  • 27.8MB

Ngày phát hành

  • 2010-09-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000229222.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cập nhật có thành công không:
1. Vào Device Manager > Display adapters
2. Nhấp phải Intel Graphics Media Accelerator HD > Properties
3. Version (phiên bản) là 8.15.10.2182