Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCJ128FG
  • VPCJ128FH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R1011W7 và sẽ cập nhật các phần sau:

- Cập nhật Intel VBIOS lên phiên bản 2046v01

Tải về:
BIOS Update version R1011W7
Tên tập tin: EP0000600202.exe
Kích thước: 4.65 MB (4867560 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt BIOS Update version R1011W7

Phiên bản

  • R1011W7

Kích thước

  • 4.65 MB

Ngày phát hành

  • 2010-09-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600202.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem cài đặt có thành công không:
1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận BIOS Version là R1011W7