Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật  VAIO Smart Network lên phiên bản 3.3.1.08110  và sẽ giải quyết triệu chứng sau:

- Tình trạng không đúng của VAIO Smart Network khi hệ thống Shutdown/Restarted và cùng thời điểm tắt/ bật (On/Off) Wireless Hardware Switch.

Tải về:
VAIO Smart Network Update version 3.3.1.08110
Tên tập tin: EP0000600191.exe
Kích thước: 7.58 MB (7946160 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật VAIO Smart Network phiên bản 3.3.1.08110

Phiên bản

  • 3.3.1.08110

Kích thước

  • 7.58 MB

Ngày phát hành

  • 2010-09-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600191.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem việc cài đặt có thành công hay không:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Smart Network\
2. Version.txt là 3.3.1.08110