Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ126GF
 • VPCZ129GW
 • VPCZ128GG
 • VPCZ126GW
 • VPCZ129GG
 • VPCZ127GG
 • VPCZ126GH
 • VPCZ126GA
 • VPCZ126GG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD CPRM Setting) lên phiên bản 1.0 và giải quyết các triệu chứng sau:

 

-Tính năng CPRM (Content Protection for Recorded Media) của khe SD Card không hoạt động.

 

Tải về:
Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD CPRM Setting) Update version 1.0
Tên tập tin: EP0000600195.exe
Kích thước: 456 KB (466,944 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD CPRM Setting) Update phiên bản 1

Phiên bản

 • 1

Kích thước

 • 2.34 MB

Ngày phát hành

 • 2010-08-27

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục tải xuống (Vui lòng ghi nhớ thư mục này để tham khảo về sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600195.exe. 
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong quy trình cài đặt.

4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra quá trình cài đặt là thành công:
1. Vào C:\Windows\Drivers\EXE\Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD CPRM)\CPRMSetting
2. Version.txt có hiển thị 1.0