Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCW215AW
 • VPCW213AG
 • VPCW218AG
 • VPCW217AG
 • VPCW21EAG
 • VPCW216AA
 • VPCW218AW
 • VPCW21EAW
 • VPCW21BAG
 • VPCW219AG
 • VPCW213AW
 • VPCW215AG
 • VPCW216AH
 • VPCW216AG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 8.14.10.2117 và sẽ khắc phục lỗi sau:

- Đường sọc xuất hiện  trong thời gian ngắn khi khởi động Windows.

Tải về sẵn có:
Graphics Driver (Intel) Update version 8.14.10.2117
Tên tập tin: EP0000600194.exe
Kích thước tập tin: 18.74 MB (19647024 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Bản cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 8.14.10.2117

Phiên bản

 • 8.14.10.2117

Kích thước

 • 18.74 MB

Ngày phát hành

 • 2010-08-23

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600194.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra việc cài đặt thành công: 
1. Vào Device Manager > Display Adapters > Intel Graphics Media Accelerator
2. Phiên bản trình điều khiển dưới mục Properties thể hiện là 8.14.10.2117