Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCEE25FG
  • VPCEE26FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (Alps) lên phiên bản 7.107.505.102 và sẽ hỗ trợ các tính năng sau.

- Touch Pad (phần di chuột) mới

Tải về:
Pointing Driver (Alps) Update version 7.107.505.102
Tên tập tin: EP0000228668.exe
Kích thước: 5.47 MB (5,738,496 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Pointing Driver (Alps) phiên bản 7.107.505.102

Phiên bản

  • 7.107.505.10

Kích thước

  • 5.47MB

Ngày phát hành

  • 2010-08-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)

2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000228668.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Lưu ý:
1. Nếu khởi chạy chương trình này bằng tay, thông báo You are attempting to install a driver that is an older version than the one currently installed on your system. Do you wish to proceed with the installation? xuất hiện. Khách hàng cần chọn Y / Yes để áp dụng.
2. Thông báo này sẽ không xuất hiện khi chương trình được khởi chạy bằng VAIO Update.


     

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Vào Device Manager > Mice and other pointing devices
2. Nhấp phải Properties.
3. Version là 7.107.505.102