Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCF116FW
  • VPCF115FW
  • VPCF117HG
  • VPCF116FG
  • VPCF115FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek)  lên phiên bản 6.0.1.6045  và giải quyết các triệu chứng sau:

- Không có âm thanh trong vòng 1 giây khi phát lại nhạc trong lúc kết nối tai nghe với máy tính.

Tải về:
Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.6045
Tên tập tin: EP0000600157.exe
Kích thước: 42.78 MB (44847768 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.6045

Phiên bản

  • 6.0.1.6045

Kích thước

  • 42.78 MB

Ngày phát hành

  • 2010-08-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)

2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000600157.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:
1. Vào Device Manager > Sound, video and game controllers
2. Nhấp phải Realtek High Definition Audio > Properties

Device Name: Realtek High Definition Audio
Version: 6.0.1.6045
Digital Signature: Yes