Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS phiên bản R0300Y8 và cải thiện các phần sau:

- Điều khiển Quạt
- Quản lý Nguồn

Tải về sẵn có:
BIOS Update version R0300Y8
Tên tập tin: EP0000600184.exe
Kích thước tập tin: 4.21 MB (4404936 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Bản cập nhật BIOS phiên bản R0300Y8

Phiên bản

  • R0300Y8

Kích thước

  • 4.21 MB

Ngày phát hành

  • 2010-08-03

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600184.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra việc cài đặt thành công: 

1. Vào VAIO Control Center -> System Information
2. Kiểm tra phiên bản BIOS là R0300Y8