Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCM125AW
  • VPCM125AG
  • VPCM126AH
  • VPCM126AG
  • VPCM126AA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 8.14.10.2117 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Dòng gạch ngang xuất hiện trong khi Windows khởi động.

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 8.14.10.2117
Tên tập tin: EP0000600187.exe
Kích thước: 18.74 MB (19641280 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Graphics Driver (Intel) Update version 8.14.10.2117

Phiên bản

  • 8.14.10.2117

Kích thước

  • 18.74 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-31

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600187.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính


Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không:
1. Vào Device Manager and click Display Adapaters
2. Nhấp phải Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 > Properties
3. Phiên bản là 8.14.10.2117