Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 4.1.1.07160 và sẽ giải quyết triệu chứng sau:

- Giá trị của bộ nhớ truy cập nhanh (Cache Memory) L3 không được hiển thị đúng trên VAIO Control Center

Tải về:
VAIO Control Center Update version 4.1.1.07160
Tên tập tin: EP0000600177.exe
Kích thước: 6.54 MB (6847208 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật VAIO Control Center Update phiên bản 4.1.1.07160

Phiên bản

  • 4.1.1.07160

Kích thước

  • 6.54 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600177.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra xem việc cài đặt có thành công hay không:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\
2. Version.txt là 4.1.1.07160