Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ126GF
 • VPCZ129GW
 • VPCZ128GG
 • VPCZ126GW
 • VPCZ129GG
 • VPCP116KG
 • VPCZ127GG
 • VPCP115KG
 • VPCZ126GH
 • VPCZ126GA
 • VPCZ126GG
 • VPCP115KW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp WebToGo thành phiên bản 3.1 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Không nhận thấy nhà cung cấp mạng

Tải về :
WebToGo Nâng cấp phiên bản 3.1

Tên tập tin: EP0000600174.exe
Kích thước : 23.5 MB (24639040 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt WebToGo Update version 3.1

Phiên bản

 • 3.1

Kích thước

 • 23.5 MB

Ngày phát hành

 • 2010-07-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600174.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.