Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGC-JS45SF
  • VGC-JS45TF
  • VPCL118FG
  • VGC-JS45GF

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp Rescue Data thành phiên bản 1.2.1.06100 và sẽ giải quyết các hiện tương sau :

- Một đĩa ghi trừ các loại đĩa CD không được bình thường khi Rescue Data đang chạy.

Tải về:
Rescue Data Chương trình nâng cấp phiên bản1.2.1.06100

Tên tập tin: EP0000600167.exe
Kích thước: 9.59 MB (10052944 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Rescue Data Update Program version 1.2.1.06100

Phiên bản

  • 1.2.1.06100

Kích thước

  • 9.59 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600167.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra quá trình cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\P1Update
3. appid should indicate EP0000600167