Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Power Management lên phiên bản 5.1.1.06180 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Tỉ lệ màu (Color Quality) tự động thay đổi thành 16bit.

Tải về:
VAIO Power Management Update version 5.1.1.06180
Tên tập tin: EP0000600169.exe
Kích thước: 6.06 MB (6349520 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO Power Management Update version 5.1.1.06180

Phiên bản

  • 5.1.1.06180

Kích thước

  • 6.06 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600169.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính


Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Power Management\
2. Version.txt là 5.1.1.06180