Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật PMB VAIO Edition Settings (CD Writing) lên phiên bản 1.0.00.06110 và giải quyết triệu chứng sau:

- Chức năng tạo đĩa của Picture Motion Browser Data ra CD-R/RW bị lỗi khi dùng ổ đĩa Optiarc hoặc Pionee.

Tải về sẵn có:
PMB VAIO Edition Settings (CD Writing) Update version 1.0.00.06110
Tên tập tin: EP0000600165.exe
Kích thước tập tin: 888 KB (909,312 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt PMB VAIO Edition Settings (CD Writing) Update version 1.0.00.06110

Phiên bản

  • 1.0.00.06110

Kích thước

  • 2.82 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600165.exe để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Lưu ý:
- Khi cài đặt thủ công, người dùng cần phải chạy chương trình ở chế độ Administrator và yêu cầu khởi động lại hệ thống.

Kiểm tra việc cài đặt thành công:

1. Vào đường dẫn C:\ProgramFiles\Sony\PMB VAIO Edition Settings\CD Writing\
2. Kiểm tra tập tin version.txt có chứa 1.0.00.06110