Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCP115KG
  • VPCP115KW
  • VPCP116KG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Quick Web Access lên phiên bản 1.3.3.0 và giải quyết các việc sau đây:

- Phần lựa chọn kết nối tự động không bị vô hiệu hoá khi sử dụng kế hoạch dữ liệu với lệ phí không cố định  .

- Khi PIN (Số nhận dạng cá nhân) được nhập sai trong 3 lần, hộp thoại PUK (PIN Unlock Key-mã mở khóa PIN) không tự động nhắc nhở người dùng.

- Khi pin yếu, không có tin nhắn thông báo và Quick Web Access tắt đột ngột.

Tải về từ:

Quick Web Access Update phiên bản 1.3.3.0

Tên tập tin : EP0000226682.exe

Dung lượng : 247 MB (259.026.944 bytes)

 

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt Quick Web Access phiên bản 1.3.3.0

Phiên bản

  • 1.3.3.0

Kích thước

  • 247.0MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và double-click vào EP0000226682.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra quá trình cập nhật có thành công hay không:

1. Mở Quick Web Access và vào Configuration Panel

2. Phiên bản là 1.3.3.0