Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 8.14.10.2024 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:

- Trên ứng dụng Remote Play, khung hình của ứng dụng không được hiển thị.

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 8.14.10.2024
Tên tập tin: EP0000600159.exe
Kích thước: 12.78 MB (13398080 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Graphics Driver (Intel) Update version 8.14.10.2024

Phiên bản

  • 8.14.10.2024

Kích thước

  • 12.78 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600159.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra quá trình cài đặt thành công:

Device Name: Intel(R) Graphics Media Accelerator 500
Date(yyyy/mm/dd): 2010/02/26
Version: 8.14.10.2024
Digital Signature: Yes