Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Event Service lên phiên bản 5.1.3.05260 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Đôi khi sau khi khởi động lại hệ thống, điều khiển âm lượng (Volume Control) bằng cách sử dụng Fn+F3/F4 hoặc điều khiển từ xa (Remote control) sẽ không hoạt động.
- Đôi khi sau khi khởi động lại hệ thống, thông báo Num Lk (Number Lock) và  Scr Lk (Scroll Lock) sẽ không xuất hiện sau khi nhấn phím NumLk hoặc ScrLk.
- Đôi khi sau khi khởi động lại hệ thống, phần chuyển đổi ứng dụng (Application Switch) hoặc kết thúc ứng dụng của Remocon (Application end of Remocon) không thể hoạt động.
-  Đôi khi sau khi khởi động lại hệ thống, chức năng thiết lập chế độ màu không hoạt động (Color Mode Setting Function) (cho tất cả các dòng máy được cài đặt chức năng thiết lập chế độ màu)
- Đôi khi sau khi khởi động lại hệ thống, chức năng chuyển đổi Hybrid Graphic không hoạt động..

Tải về:
VAIO Event Service Update version 5.1.3.05260

Tên tập tin: EP0000600155.exe
Kích thước: 4.58 MB (4793968 bytes)

 

 

 

 

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO Event Service phiên bản 5.1.3.05260

Phiên bản

  • 5.1.3.05260

Kích thước

  • 4.58 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp hai lần vào EP0000600155.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra quá trình cập nhật có thành công hay không:

1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Event Service\Version.txt
2. Phiên bản là 5.1.3.05260