Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp  Bluetooth Firmware (Broadcom) thành phiên bản  2.2.3.593.596a và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:

- Chuột Bluetooth đôi khi sau một thời gian  không làm việc.

Tải về :
Cập nhật Bluetooth Firmware (Broadcom) phiên bản 2.2.3.593.596a

Tên tập tin : EP0000600150.exe
Kích thước : 3.96 MB (4145720 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Bluetooth Firmware (Broadcom) Update version 2.2.3.593.596a

Phiên bản

  • 2.2.3.593.596a

Kích thước

  • 3.96 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-02

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600150.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Lưu ý:
-Xác nhận rằng nguồn AC đã được kết nối
- Xác nhận rằng Bluetooth đã được kích hoạt
- Đóng các ứng dụng khác

Để kiểm tra nếu cài đặt thành công:
1.Mở Device Manager
2.Mở Bluetooth Radios > Foxconn-T77H114-BCM2070 > Properties
3.Mở thẻ Details 
4.Chọn Hardware IDs
5.ID phải là USB\VID_0489&PID_E00F&REV_0596