Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCM125AW
  • VPCM125AG
  • VPCM126AH
  • VPCM126AG
  • VPCM126AA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO User Guide lên phiên bản 1.0.1.04190

Tải về:
VAIO User Guide Update version 1.0.1.04190
Tên tập tin: EP0000600156.exe
Kích thước: 16.97 MB (17786512 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật VAIO User Guide phiên bản 1.0.1.04190

Phiên bản

  • 1.0.1.04190

Kích thước

  • 16.97 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-02

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục thạm thời hay thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp EP0000600156.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính


Kiểm tra xem cài đặt có thành công không:
1. Vào C:\Program Files\Sony\Manual\VAIO Manual\Contents\
2. Version.txt là 1.00.101.24IE04090