Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp VAIO Transfer Support thành phiên bản 1.1.2.06030 và giải quyết các triệu chứng sau:
- Vấn đề kết nối internet
- Giao diện mới cho VAIO Folder Watcher cũng được hỗ trợ.

Tải về :

VAIO Transfer Support Update version 1.1.2.06030
Tên tập tin: EP0000600160.exe
Kích thước: 13.52 MB (14171648 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • To install VAIO Transfer Support Update version 1.1.2.06030

Phiên bản

  • 1.1.2.06030

Kích thước

  • 13.52 MB

Ngày phát hành

  • 2010-06-23

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600160.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công : 
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Transfer Support\
2. Phiên bản là 1.1.2.06030