Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCM125AW
  • VPCM125AG
  • VPCM126AH
  • VPCM126AG
  • VPCM126AA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp VAIO User Guide thành phiên bản 1.0.1.05170

Tải về:
VAIO User Guide Update version 1.0.1.05170
Tên tập tin: EP0000600154.exe
Kích thước: 39.91 MB (41846240 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO User Guide Update version 1.0.1.05170

Phiên bản

  • 1.0.1.05170

Kích thước

  • 39.91 MB

Ngày phát hành

  • 2010-06-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000221851.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.