Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCX128LW
 • VPCY115FG
 • VPCX127LG
 • VPCX125LW
 • VPCY115FW
 • VPCX128LG
 • VPCX125LG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp PMB VAIO Edition plug-in (Click to Disc) thành phiên bản 3.0.02.12280  và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:

- Click to Disc Project File không thể đọc.
- Hiển thị sai bản đồ khi người dùng nhập ảnh GPS bằng cách kéo & thả .
- Lỗi ghi thêm vào với đĩa BD-R

 

Tải về:
PMB VAIO Edition plug-in (Click to Disc) Update Program version 3.0.02.12280
Tên tâp tin: EP0000217121.exe
Kích thước: 107 MB (112,793,600 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • To install PMB VAIO Edition plug-in (Click to Disc) Update Program version 3.0

Phiên bản

 • 3

Kích thước

 • 107.0MB

Ngày phát hành

 • 2010-05-13

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000217121.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra xem cài đặt đã thành công:

1. Đến C:\PROGRAMFILES\Sony\VAIO Creations\Click to Disc\

2.Version.txt là 3.0.02.12280