Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Blu-ray Drive Firmware BDC-TD01 lên phiên bản 1,03 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau đây:

- Định dạng lỗi trên SONY CD-RW

Khả năng đọc của đĩa CD-ROM cũng được cải thiện trong phiên bản này.

Tải về:

Blu-ray Drive Firmware BDC-TD01 Update phiên bản 1,03

Tên tập tin : EP0000600131.exe

Kích thước : 4.53 MB (4747096 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • To install Blu-ray Drive Firmware BDR-TD01 Update version 1.03

Phiên bản

  • 1.03

Kích thước

  • 4.53 MB

Ngày phát hành

  • 2010-05-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit

Tải xuống

Important:

 This update is only applicable for models with Optical Drive model Blu-ray Drive Firmware BDC-TD01. Otherwise, please do not install.

To check the model of the Optical Drive:

1. Go to Device Manager

2. Expand BD/DVD/CD-ROM Drives to display the Optical Drive model.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về một thư mục tạm thời hoặc download (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).

2. Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp vào EP0000600131.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong wizard cài đặt.

4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính

 

 Để kiểm tra xem cài đặt là thành công:

1. Vào Device Manager, dưới BD / DVD / CD-ROM

2. Kích chuột phải vào Properties

3. Dưới thẻ Details - Hardware IDs

4. Phiên bản Firmware là 1,03