Thông tin bản tải xuống này

Chương trỉnh này sẽ nâng cấp PMB VAIO Edition plug-in (Click to Disc) đến phiên bản 1.2.00.15250 và sẽ giải quyết các hiện tương sau . Các tính năng sau rất hayl: 

- Thêm 2 ngôn ngữ, Portuguese-Brazil and Polish.
- Cung cấp giao diện người sử dụng

- Chương trình tạo tất cả phim trong khi người sử dụng thiết lập cài đặt tắt.
- Người dùng không thể tạo đĩa Blu-ray khi chép phim 24Mbps AVCHD và phim 16Mbps AVCHD .
- Khung đen hiển thị giữa các chapters khi người sử dụng tạo đĩa  Blu-ray bằng cách dùng chức năng Super Resolution Function.
- Ứng dụng bị treo khi người dùng nhập nội dung từ VAIO Movie Story

- - Ứng dụng đôi khi không  thêm vào BD-R Media.
Sẵn sàng tải về:
PMB VAIO Edition plug-in (Click to Disc) Update Program version 2.2.00.15250
Tên tập tin: EP0000223446.exe
Kích thước : 166 MB (175,063,040 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • To install PMB VAIO Edition plug-in (Click to Disc) Upgrade Program version 3.2

Phiên bản

  • 3.2

Kích thước

  • 166.0MB

Ngày phát hành

  • 2010-05-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vàoEP0000223446.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công:

1. chuyển đến C\ProgramFiles\Sony\VAIO Creations\Click to Disc\

2. Version.txt 3.2.00.16060