Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Event Service phiên bản 5.1.2.03030 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:

-Màn hình hoàn toàn không được hiển thị khi kết nối với HDTV (High Definition TV) thông qua HDMI trên máy tính VAIO với ATI Video Graphics.

- VAIO Care sẽ không được chạy khi nhấn nút Assist sau khi hệ thống trở lại chế độ Sleep.

 

Có thể tải về máy từ

Cập nhật VAIO Event Service phiên bản 5.1.2.03030

Tên tập tin: EP0000220892.exe

Kích thước tập tin: 3.24 MB (3,401,728 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO Event Service Update version 5.1.2.03030

Phiên bản

  • 5.1.2.03030

Kích thước

  • 3.24MB

Ngày phát hành

  • 2010-04-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào  EP0000220892.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

 Kiểm tra việc cài đặt xem có thành công hay không:

1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Event Service\Version.txt 5.1.2.03030