Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp  Blu-ray Drive Firmware BD-5730S-V2 thành phiên bản 1.V1  và sẽ giải quyết các triệu chứng sau :

- Vấn đề với Bus Encryption Flag

 

Available Downloads:

Blu-ray Drive Firmware BD-5730S-V2 version 1.V1

Tên tập tin: EP0000600115.exe

Dung lượng: 4.18 MB (4381016 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Blu-ray Drive Firmware BD-5730S-V2 version 1.V1

Phiên bản

  • 1.V1

Kích thước

  • 4.18 MB

Ngày phát hành

  • 2010-03-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Tải xuống

Important:

 

This update is only applicable for models with Optical Drive model BD-5730S-V2.

Otherwise, do not install.

 

To Check:

1. Go to Device Manage

2. Expand DVD/CD-ROM Drives to display Optical Driver model.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000600115.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính. 

Kiểm tra xem việc cài đặt có thành công hay không:

1. Vui lòng thực hiện chương trình cài đặt một lần nữa.
2. Nếu cập nhật thành công, màn hình sẽ xuất hiện thông báo sau  "It is unnecessary to update."