Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Edit Components lên phiên bản 7.2.00.11160 và hỗ trợ các chương trình sau:

- Adobe Premiere Elements 8

- Adobe Premiere CS4

Tải về sẵn có:

VAIO Edit Components Upgrade Program version 7.2.00.11160

Tên tập tin: EP0000601265.exe

Kích thước tập tin: 49.22 MB (51608328 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Chương trình Nâng cấp VAIO Edit Components phiên bản 7.2.00.11160

Phiên bản

  • 7.2.00.11160

Kích thước

  • 49.22 MB

Ngày phát hành

  • 2010-02-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

Lưu ý: Vui lòng gỡ bỏ các phiên bản trước đó trước khi cài đặt

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000601265.exe. để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Kiểm tra việc cài đặt thành công:

1. Vào đường dẫn C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Edit Components 7\

2. Tập tin Version.txt là 7.2.00.11160