Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager lên phiên bản 3.6.1.12010 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:

- Phân tích kết quả của nội dung DRM-OMA không chính xác.

- Thiếu dung lượng ỗ đĩa cứng HDD

Tải về sẵn có:

Chương trình nâng cấp VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager phiên bản 3.6.1.12010

Tên tập tin: EP0000600087.exe

Kích thước tập tin: 28.04 MB (29395984 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Chương trình Nâng cấp VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager

Phiên bản

  • 3.6.1.12010

Kích thước

  • 28.04 MB

Ngày phát hành

  • 2010-02-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600087.exe. để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Kiểm tra việc cài đặt thành công:

1. Vào đường dẫn C:\ProgramFiles\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\

2. Tập tin Version.txt là 3.6.1.12010