Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này nâng cấp WinDVD Update lên phiên bản 10.0.5.164 và cải thiện các việc sau:

- WinDVD có thể bị treo khi chạy lại đĩa DVD sau khi phát lại AVCHD

 

Có thể tải về máy từ:
WinDVD Update Ver 10.0.5.164
Tên tập tin: EP0000600094.exe
Kích thước: 37.2 MB (38995768 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt WinDVD Update phiên bản 10.0.5.164

Phiên bản

  • 10.0.5.164

Kích thước

  • 37.2 MB

Ngày phát hành

  • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

LƯU Ý: Trước khi cài đặt, vui lòng đóng ứng dụng WinDVD

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600094.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra quá trình cập nhật có thành công hay không
1. Kiểm tra xem C:\Program Files\Corel\CorelWinDVD2010\WinDVD.exe có phiên bản là 10.0.5.164 hay không