Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCW26FH
 • VPCCW23EN
 • VPCCW25FN
 • VPCF116FG
 • VPCCW26FA
 • VPCF116FW
 • VPCF115FW
 • VPCCW2BGN
 • VPCCW28FW
 • VPCCW28FG
 • VPCCW26FW
 • VPCCW26FG
 • VPCCW25FH
 • VPCF115FG
 • VPCF117HG
 • VPCCW25FW
 • VPCCW2AGG
 • VPCCW25FG
 • VPCCW25FA

Thông tin bản tải xuống này

LƯU Ý: Phần vá lỗi này chỉ có thể ứng dụng cho những hệ thống đi kèm với Blu-ray Drive

Chương trình này sẽ nâng cấp WinDVD BD Update lên phiên bản 10.0.5.164 và cải thiện các việc sau:

- Khả năng tương thích tựa đề BD-J

 

Có thể tải về máy từ:
WinDVD BD Update Ver 10.0.5.164
Tên tập tin: EP0000215041.exe
Kích thước: 34.2 MB (35,943,072 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cách cài đặt WinDVD BD Update phiên bản 10.0.5.164

Phiên bản

 • 10.0.5.164

Kích thước

 • 34.2MB

Ngày phát hành

 • 2010-01-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

LƯU Ý: Trước khi cài đặt, vui lòng đóng ứng dụng WinDVD BD

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000215041.exe
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra quá trình cập nhật có thành công hay không
1. Kiểm tra xem C:\Program Files\Corel\CorelWinDVD2010\WinDVD.exe có phiên bản là 10.0.5.164 hay không